เขื่อนแม่วงค์!?!

2 posts / 0 new
Last post
MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 18 hours 37 min ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46
เขื่อนแม่วงค์!?!

คำถามที่ต้องการคำตอบ 1 (40).gif

ใครได้ใครเสียกับการสร้างเขื่อนแม่วงค์ เรื่องนี้ได้ยินมานานมากแล้ว แต่ไม่เคยสนใจ เพิ่งจะมาใส่ใจเอาจริงจังก็ 2-3 วันนี้เอง เพราะกระแสมันค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งมาเจอคำพูดนี้ของทั่นปลอดฯ 

 

pk.de
pk.de's picture
Offline
Last seen: 4 months 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 03:33

กลัวสัตว์ตาย
แต่ถ้าคนตายและอดอยากไม่เป็นไรอิอิ